آشنایی با گمرکات و ماموریت های آن

گمرک (به زبان انگلیسی Customs) یک سازمان دولتی در
جمهوری اسلامی است. وظایف و ماموریت های این سازمان
عبارت است از :

1.اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات)
2.اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می‌باشد
3.اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر

ما در اینجا سعی خواهیم کرد که شما را با با وظایف و ماموریت های گمرک بیشتر آشنا کنیم. همچنین شما در این مقاله با بسیاری از اصطلاحات گمرکی از جمله ترخیص کار گمرک ، حق العمل کار گمرکی ، مامور گمرک ، فرایند ترخیص کالا از گمرک و … آشنا خواهید شد. شما برای آشنایی بیشتر می توانید به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید.

زمان تقریبی مطالعه این مقاله ۵ دقیقه می باشد.| بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲

 

نکات تحویل و انبار کالا در گمرک

انبارهای گمرکی که کالاهای گمرک نشده را تحویل گرفتند، مکلف به درج مفاد ماده ۲۴ قانون گمرک به متروکه شدن کالا در ظهر قبض انبار هستند.

قبض انبار مهلت حداکثر سه ماه توقف مجاز در انبارهای گمرکی درج می گردد. ۱ / ۱- سیزدهم قبض انبار به شرکت حمل ونقل با آورنده کالا تحویل می شود و این شرکت ها مکلف هستند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی و مفاد ماده ۲۴ قانون گمرک را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که مشخص نباشد به بانک گشایش کننده اعتبار یا فروشنده کالا اطلاع دهند، در غیر این صورت مسئولیت هرنوع خسارت که به اشخاص ذی نفع وارد شود متوجه آنها می باشد.

مهلت سه ماهه که حداکثر مهلت مجاز توقف کالا در انبارهای گمرکی است،
اضای صاحب کالا تا دو ماه دیگر قابل تمدید است و اگر بعد از این وی یکی از رویه های گمرکی اظهار ننماید، کالا متروکه میشود.

 

 

وظایف گمرک

وصول عواید یا درآمدهای گمرکی حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات کالا ، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا در گمرک از هر لحاظ به ویژه، مجوز های واردات کالا مشتمل بر مجوز بهداشت ، مجوز استاندارد کالا ، و نظایر آن به طور حتم غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

تشریفات گمرکی

به لاتین Customs Formalities ، تمامی عملیاتی که باید توسط اشخاص مربوط همچون ترخیص کاران و حق العمل کار به منظور رعایت مقررات قانون گمرک ایجاد شود. این تشریفات ممکن است شامل تشریفات واردات کالا مربوط به مقررات و مجوز ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی، مجوز بهداشت نباتی ، مجوز دامی ، مهاجرت ، ارز و مقررات صدور مجوز باشد. این تشریفات در ارتباط با رویه ها و روش های گوناگون گمرکی طبق عهدنامه کیوتو می باشد.

مرز گمرکی

به لاتین Customs Frontier مرز یک قلمرو گمرکی است.

قانون گمرکی

قانون گمرکی (Customs Law) مقررات قانونی و آیین نامه ای مربوط به واردات کالا ، صادرات کالا ، جابه جایی یا انبار کردن و ترخیص کالا از گمرک است. که اعمال و اجرای آن به طور خاص به گمرک محول شده و هر نوع مقرراتی که طبق اختیارات قانونی خود تنظیم می نماید را شامل می گردد.